Klauzula informacyjna RODO

 

Pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdą się w naszej bazie i dochowamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej 1.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych realizacją programu kształcenia “Wiek Astronomii”, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu. Dane mogą być również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych.

Administrator przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale też niezbędne do realizacji programu kształcenia, w przypadku niepodania danych lub odwołania zgody nie będzie możliwe wykonywanie programu.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem imienia i nazwiska.

W innych przypadkach ewentualnymi odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Niniejsza klauzula informacyjna została zaktualizowana 18 marca 2019 roku.

Klauzula ta może podlegać zmianom jeśli tego wymagać będzie obowiązujące prawo.


facebook PTMA Szczecin

Login