Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii jest organizacją skupiającą osoby zainteresowane astronomią.

Trochę historii.

Stowarzyszenie zostało założone w 1919 roku w warszawskim gimnazjum Reja, przy ulicy Królewskiej. Początkowo siedziba mieściła się przy ulicy Widok 18 m.5, w prywatnym mieszkaniu J. Domańskiego, który był wówczas sekretarzem Towarzystwa (kamienica stoi tam do dziś). Przed 1939 rokiem oddział warszawski Towarzystwa dysponował dostrzegalnią na Chmielnej 88-90, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Techniki NOT oraz czytelnią w lokalu Seminarium Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, na pierwszym piętrze Pałacu Staszica. Z Towarzystwem współpracowało Obserwatorium Astronomiczne w gmachu przy Al. Ujazdowskich 6/8 (obecnie 4) oraz drukarnia na ulicy Dobrej 28.  (Na podstawie czasopisma Urania, czerwiec 1922, nr 2.)

 

Zarząd Główny Towarzystwa ma siedzibę w Krakowie przy ul. Miodowej 13/35.   Aktualnie zrzesza około 500 członków, zarówno astronomów amatorów jak i profesjonalistów.

Celem statutowym Towarzystwa jest:

1. zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii i nauk pokrewnych

2. zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych działań

3. popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa a w szczególności wśród młodzieży.

 

Swoje cele Towarzystwo realizuje m.in. poprzez:

1. zakładanie i prowadzenie obserwatoriów astronomicznych i planetarów

2. prowadzenie badań

3. urządzanie publicznych pokazów nieba

4. działalność odczytową oraz organizowanie konferencji naukowych

5. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

 

Szczeciński Oddział PTMA

W dniu 18 stycznia 2014 roku w Budynku Międzywydziałowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 48 w sali  seminaryjnej  Instytutu Fizyki ZUT odbyło się zebranie założycielskie szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Zebranie to odbyło się w symbolicznym dla szczecińskich miłośników astronomii miejscu, prawie pod kopułą  starego obserwatorium astronomicznego dawnej Politechniki a teraz ZUT-u. Precyzyjniej rzecz ujmując Oddział został reaktywowany po prawie 25 latach nieobecności na naszym terenie.

 

Czym się zajmujemy?

  • organizujemy publiczne pokazy nieba dla mieszkańców Szczecina
  • organizujemy lekcje astronomii dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w obserwatorium
  • poszerzamy wiedzę na otwartych prelekcjach tematycznych
  • aktywizujemy swoich członów tworząc grupy tematyczne
  • obserwujemy niebo przez teleskopy i lornetki
  • prowadzimy badania naukowe

 

Spotykamy się regularnie w co drugi czwartek o godz. 19:00, najczęściej w Budynku Międzywydziałowym ZUT, ul Piastów 18. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 

 

Dołącz do nas!

Interesujesz się astronomią? Stawiasz pierwsze kroki w poznawaniu nieba lub czujesz się zaawansowanym obserwatorem? PTMA Szczecin to miejsce dla ciebie! Napisz do nas lub przyjdź na jedno ze spotkań towarzystwa. Każdy jest mile widziany w naszym gronie!

Jak się do nas zapisać? Klikniij->

 

 


 facebook PTMA Szczecin  


facebook PTMA Szczecin

Login