aktualizacja: 2014-03-12


Do obserwowania nieuzbrojonym okiem polecamy:

alf Ori (Betelgeuse),
eta Gem,
bet Per (Algol),
gam Cas

Mapki dla tych gwiazd można pobrać tutaj.

 


Do obserwacji przez lornetkę polecamy

Gwiazdy z programu AAVSO do obserwowania przez lornetkę www.aavso.org/aavso-binocular-program
oraz Mirydy blisko maksimum jasności. Wystarczy kliknąć na na nazwę gwiazdy aby pobrać mapkę

W Tri
SU Per
BQ Ori
Y Lyn
CE Lyn
SV Lyn
RT Cnc
VW UMa
TV UMa
V UMi
R UMa
U Ori


 Do obserwacji przez teleskop polecamy:


R Ori
S Ori
S Gem
T Gem
U Cnc
U Lyn
S Lyn
R Lyn

i wiele innych gwiazd wymienionych w biuletynie http://www.aavso.org/aavso-bulletin-77-2014

Mapki umożliwiające zidentyfikowanie i ocenę jasności gwiazd zmiennych przez teleskop przygotowujemy za pomocą programu: www.aavso.org/vsp.


facebook PTMA Szczecin

Login