Istotą Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, prócz działań skierowanych na popularyzację astronomii, jest rozwijanie własnych umiejętności i wiedzy w zakresie tej pięknej i rozległej nauki. W tym celu stworzyliśmy Grupy Tematyczne zajmujące się poszczególnymi dziedzinami Astronomii. 
Obecnie działają trzy grupy w ramach zainteresowań i predyspozycji członków Oddziału. Poszczególne grupy prowadzą liderzy grup, udział w nich jest dobrowolny.

Grupy Tematyczne PTMA Szczecin:

Obserwacje gwiazd zmiennych
Astrofotografia
Obserwacje Słońca

Zapraszamy członków PTMA Szczecin do czynnego udziału w grupach. Zaangażowanie pozwoli rozwinąć własne umiejętności, wiedzę, a także pomoże w rozwoju Grup Tematycznych.


facebook PTMA Szczecin

Login